صفائیه - میدان اطلسی (جانباز)- بلوار شهید قندی انتهای کوچه سینما تک.
تلفن:38227808
فاکس :38217024-38276403