کلاس و سمینارها

جشن دانش آموختگی بیش از 50 نفر از دانشپذیران موسسه آموزش عالی آزاد جواد 1397

 

سخنرانی دکتر عظیمی مدیر کارخانه فرانسوز یزد و نماینده دانش آموختگان کد سوم DBA در جشن دانش آموختگی 97

 

 

 

 

حضور پروفسور الوانی در یزد