دپارتمان مدیریت

 

 

 

دپارتمان مدیریت
درنظام هاي اقتصادي مقوله بازاربه عنوان مهمترين رکن و عامل تعيين کننده رونق اقتصادي کشورمطرح است .
در ساليان اخير تغييرات بنيادي دربازار ، محيط متغيير پرتلاطم وتوام باخطرات زياد کرده است .
اگر جستجوي فرصت هاي مناسب کسب وکار دراين محيط متغييرباموفقيت قرين نشود، حيات تجاري بنگاه با مشکلات عديده اي مواجه شده و چه بسا تامرزشکست کامل پيش برود.

دراين شرايط لزوم برخورد علمي بامقوله کسب وکار و حرکت به سمت جايگزيني روش هاي نوين به جاي روش هاي سنتي ، ايجاب مي نمايدکه مديران ومتصديان واحدهاي صنفي بااصول وروش هاي کسب وکار آشناشوند.
هدف ازبرگزاري دوره کاربردي مديريت کسب و کار، تربيت نيروي انساني مورد نياز براي فعاليت درحوزه کسب وکار ، تربيت نيروي انساني مورد نياز براي فعاليت درحوزه کسب وکار ونيز بهسازي عملکرد فعالان فعلي اين حوزه است .
طي اين دوره ، دانشجويان علاوه بر آشنايي بامباني نظري کسب وکار ، توانمندي هاي لازم براي اداره واحدهاي صنفي توليدي ، خدمات فني ، خدماتي و توزيعي راکسب مي نمايند.
1-3-آمارنشان مي دهد درسال 1384، بالغ بر 15770000 واحد صنفي داراي پروانه کسب در حدود 2000 عنوان رسته صنفي فعاليت مي نمايند.
همچنين شاغلين اصناف حدود 4250000 نفر بوده است که اگر واحدهاي بدون پروانه کسب نيزدرنظر گرفته شود، تعداد شاغلين از 5300000 نفر فراتر مي رود .
علي رغم گستردگي صنوف ، بررسي ها نشان مي دهد نيروي انساني شاغل دراين حوزه باشاخص هاي توسعه يافتگي فاصله زايدي دارد .
بيش از 5/98 درصد شاغلين اصناف داراي مدرک تحصيلي ديپلم وپايين تر هستند و حدود 85 درصد درسطح ابتدايي و کمتر سواددارند .
لذا برخلاف حجم زياد فعاليت واحدهاي صنفي ، نقش اين بخش دررونق اقتصاد ايران بسيارکم بوده است .
باتوجه به جايگاه و نقش گفته شده ، ارتقاء دانش علمي وکاربردي مديران ومتصديان واحدهاي صنفي ، بدون ترديددرتوسعه کسب وکار دراقتصاد ايران بسيار اثرگذارخواهدبود.
فارغ التحصيلان اين دوره داراي قابليت ها وتوانايي هايي به شرح زير مي باشد : - اداره واحدهاي صنفي توليدي ، خدمات فني ، خدماتي و توزيعي- تشخيص وبه کارگيري مفاد قوانين ومقرارت مربوط به کسب وکار- انتقال مهارت هاي کسب وکار به افراد تحت سرپرستي- تاسيس وراه اندازي واحدهاي کسب و کار- شناسايي نيازهاي مطلوب مشتريان وتامين آن ها- طراحي واجراي مناسب چيدمان فروشگاه ها- مديريت خريد وفروش درسازمان هاي دولتي و غيردولتي
 دانش آموختگان اين دوره ها مي توانند مشاغل زيررااحراز نمايند:- سرپرستي واحدهای صنفي - متصديان امورکسب و کاردرواحدهاي صنفي - فعاليت درسازمان هاي دولتي و غيردولتي
از آنجائیکه نقش مدیریت علمی در بازار کار امری اجتناب ناپذیر است و نظام دانش محور و دانش تئوریک پاسخگوی نیازهای بازار و جامعه نمی باشد، لازم است تا با نظامی مهارت محور در جهت ارتقای سطح مهارت و افزایش تواناییها و قابلیتهای افراد برای پاسخگویی به محیط پر تلاطم امروزی بکوشیم تا همگان از این موقعیت بهره جسته و بیشترین کارایی و بهره وری را در محیط های کسب و کار خود به دست آورند.دپارتمان مدیریت موسسه با ایجاد گروه مدیریت دوره های کوتاه مدت و کارگاه های مدیریت ، تلاش نموده است که کارشناسان و مدیران مشاغل گوناگون را با این دوره ها آشنا و بستر لازم را جهت برگزاری آنها در محل کسب و کار بصورت گروهی و هم چنین بصورت انفرادی در محل موسسه ایجاد نماید. این دوره ها در گرایش های استراتژیک، بازاریابی، بانکداری، بیمه، کارآفرینی، منابع انسانی، فناوری اطلاعات، مالی، خدمات شهری، ورزش، مراکز درمانی و ... برگزار می گردد.
گروه مدیریت پایه کسب و کار
موسسه آموزش عالی آزاد جواد مفتخر است که در استان یزد جز ارائه دهندگان دوره مدیریت پایه کسب و کار، برای افرادی می باشد که در بازار کسب و کار فعالیت می کنند ولی تحصیلات دانشگاهی ندارند و یا رشته دانشگاهیشان در مقطع فوق دیپلم و یا لیسانس بوده که مرتبط با مدیریت نمی باشد. دانش پذیران با شرکت در این دوره می توانند دانش لازم برای موفقیت در بازار پر تلاطم امروزی را بیاموزند.
گروه MBA
شرایط کنونی اقتصاد و بازار جهانی به گونه ای است که فعالیت و رقابت شرکت ها و سازمان ها در آن به مراتب سخت تر و شدیدتر شده است. کسب موفقیت و ماندگاری پایدار در چنین فضایی مستلزم بهره مندی سازمان ها و شرکت های از نیروهای انسانی کارشناسی و مدیریتی توانمندی است که از دانش تخصصی، مهارت کاربردی و نگرش کسب و کاری برخوردار باشند. دوره کوتاه مدت مديريت عالی کسب و کار(MBA) با توجه به گرایش های پیش بینی شده می تواند به این نیاز از جامعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پاسخگو باشد.در دوره های MBA ، موسسه آموزش عالی آزاد جواد سعی کرده تا بتواند گرایشهای کاربردی و مورد نیاز جامعه را ارائه دهد و روز به روز نیز بر تنوع آنها بیفزاید. از جمله می توان موارد زیر را ذکر نمود:
استراتژیک، بازاریابی، هتلداری و گردشگری، فناوری اطلاعات، مدیریت مالی ، مدیریت شهری، مدیریت ساخت، مدیریت سرمایه گذاری و بورس و منشی گری حرفه ای و ...
گروه DBA
بدون شک یکی از مهمترین دوره های آموزشی که در دنیای پیشرفته امروزی توانسته این حرکت حیاتی و مهم (برنامه ریزی برای تغییر) را با موفقیت انجام دهد، دوره آموزشی مدیریت پیشرفته کسب و کار (DBA) می باشد. به همین خاطر این دوره نه تنها از طرف بازرگانانو مدیران مورد توجه قرار گرفته بلکه مهندسان، کارشناسان فنی و علوم پایه و پزشکان هم توجه ویژه ای به این مقوله داشتند که بستری برای گسترشاین دوره ها در سطح جهان فراهم کرد. این دوره منجر به ارتقای مهارتهای مدیریتی در قالب یک دوره دکتری حرفه ای، آشنایی با آخرین نتایج تحقیقاتی روز دنیا در حوزه مدیریت کسب و کار، ارائه یک نظام جامع مدیریتی بر پایه آموخته های پیشین و پرورش و تثبیت دیدگاه آینده نگار با استفاده از ابزارهای آینده پژوهی می شود.
موسسه آموزش عالی آزاد جواد همچنین تمامی دوره های مدیریتی نیز اعم از مدیریت عملکرد، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت ایمنی و ... که در انتهای این لیست  آمده است برگزار می نمایدسایر دوره ها شامل:
 
مدیریت تغییر
     مشتری مداری کاربردی
مدیریت زمان  
مدیریت جلسات
    مدیریت انگیزش
مدیریت استرس
کار تیمی  
مدیریت تبلیغات
 اصول و فنون مذاکره
 مدیریت منابع انسانی برای مدیران سایر حوزه ها
می باشند.


 

 

 

زیر مجموعه ها

زیر مجموعه ها