آغاز ثبت نام دوره MBA-DBA

ثبت نام و مصاحبه دوره های جدید مدیریت کسب و کار MBA_DBA در حال انجام می باشد


مراحل ثبت نام:

تکمیل فرم ثبت نام و مصاحبه علمی

شرکت در مصاحبه

ارائه مدارک و تکمیل مراحل ثبت نام