سمینار آینده پژوهی

سمینار دوروزه ی آینده پژوهی

  برای چهارمین بار توسط موسسه جواد در یزد

 

 

اخبار

 

 هدیه ی نوروزی دانشپذیران موسسه جواد به موسسه محک اهدا شد