چشم انداز و ارزش ها

چشم ­انداز و ارزش­ها

ارزش­های موسسه:

 • رضایت دانش پذیران
 • انضباط سازمانی
 • آموزش کیفی
 • کارگروهی
 • ابتکار و نواندیشی

 

چشم انداز موسسه:

 • همکاری با سایر نهاد های استان در راستای ارتقای سطح آموزشهای فرا دانشگاهی
 • برگزاری دوره­ های کارامد متناسب با کلیه سطوح تحصیلی
 • پرورش دانش آموختگان توانمند و مدیران و مهندسین شایسته در بدنه علمی، اجرایی کشور
 • برقراری دوره ­های آموزشی منتهی به کار و اشتغال
 • تولید دانش مولد

 

اهداف موسسه

 

برخی از اهداف موسسه برگرفته از اساسنامه:

 

 • مشارکت در ارتقاء سطح دانش و فرهنگ جامعه
 • تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر مورد نیاز بخش های مختلف جامعه
 • فراهم آوردن زمینه مناسب برای دسترسی به آموزش های تخصصی و کاربردی

 

وظایف موسسه

 

 • برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد در قالب آموزشهای کوتاه مدت
 • برگزاری دوره های تخصصی آموزش عالی به منظور افزایش مهارتهای شغلی یا ارتقاء دانش تخصصی در دوره زمانی کمتر از یکسال
 • همکاری با دانشگاه جامع علمی-کاربردی در اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز با رعایت ضوابط شورای گسترش آموزش عالی
 • صدور و اعطاء گواهینامه گذراندن دوره های تخصصی به دانش پذیران با تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

سوالات متداول

 

س- حد اقل مدرک برای شرکت در دوره های آموزش عالی

 

ج- برای شرکت در دوره های آموزش عالی آزاد داشتن حداقل مدرک پایان تحصیلات دوره عمومی (دیپلم) لازم است.

 

س- معافیت تحصیلی از نظام وظیفه

 

ج- حضور دانش پذیران دوره های آموزش عالی آزاد شرط معافیت از نظام وظیفه نیست.

 

س- مدرک تحصیلی در مقاطع دانشگاهی

 

ج- گذراندن دوره ها در موسسه به هیچ نوع مدرک رسمی دانشگاهی (مانند کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) منجر نمی شود و در پایان دوره گواهینامه گذراندن دوره تخصصی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشپذیران اعطاء می گردد.