آشنایی با موسسه

موسسه آموزش عالی آزادجواد

موسسه آموزش عالی آزاد جواد یزد اولین موسسه آموزش عالی آزاد در استان بوده که  بر اساس مجوز شماره 2149/24  در سال 82 به شماره  ثبت 445به منظور تحقق اهداف مندرج در آئین نامه نحوه تاسیس و فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد تاسیس شده است.

از سال 82 تاکنون دوره های مختلفی را با موفقیت برگزار نموده است که از آن جمله :

 

 •   برگزاری دوره های کامپیوتری (برگزاری دوره های شبکه و امنیت وب و آموزش زبان های برنامه نویسی، لینوکس،  Phpو  , windows7&network+....) و زبان برنامه نویسی MATLAB
 •  برگزاری دوره های آموزش نرم افزارهای تخصصی رشته های دانشگاهی
 • برگزاری دوره گرافیک کامپیوتری (نرم افزارهای طراحی و معماری )

 • آمادگی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در 10 رشته
 •  آمادگی وکالت و کارشناسی ارشد حقوق - سال 92 و91
 •  انعقاد تفاهم نامه همکاری با  دفتر آموزش و پژوهش استانداری یزد جهت برگزاری دوره های آموزشی اصناف و صنایع استان
 • برگزاری دوره های تخصصی عمومی ویژه کارمندان دولت و مدیران صنایع
 • برگزاری دوره های مدیریتی متنوع در سطوح مختلف مدیران از سال 93
 • برگزاری دوره آموزش مکالمه زبان انگلیسی(94)

 رئیس موسسه

 دکتر عباس بهجت

استاد و عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه یزد

 

 اعضای هیات موسس:

 • آقای دکتر سید محمد تقی الحسینی المدرسی،  رئیس هیات موسس - عضو هیات علمی دانشکده  مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد (معاون آموزشی)
 • آقای دکتر عباس بهجت ، رییس موسسه- عضو هیات علمی دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد 
 • آقای دکتر محمد طهماسبی، عضو هیات علمی دانشکده  مهندسی برق وکامپیوتر، دانشگاه یزد (معاون اداری مالی)
 •  آقای دکتر سید محمد زارع ، مدیر دپارتمان گردشگری، مدرس دانشگاه 
 • آقای دکتر سید رضا حیدرپور یزدی، مدیر دپارتمان زبان
 • آقای مهندس امیرحسن فرخ زاد، مدیر دپارتمان مشاوره سازمانی و مدیر آموزش