مدیریت مالی

جزوات کامل درس مدیریت مالی دکتر علی اسدللهی

 

برای دانلود بروی لینک های زیر کلیک کنید

 

drasadollahi1

 

drasadollahi2

 

drasadollahi3